Macarca adresi olan İngilizler, Roger, birkaç günlüğüne Zagreb'e geldi. Burada değil, diyor, düzeltmeye karar vermek zorunda kalmadı. Yalnız geldi ve çok memnun oldu. Zagreb'e çok benzer şekilde, ona üç devletin uzun tarihi göz önüne alındığında şaşırtıcı olmayan Budapeşte ve Viyana'yı hatırlatıyor.