Zagreb bütçesinden, Derventa'daki mezarlıktaki kilise ortamı ve şapellerin maliyetini düzenlemek için Župa Sveti Juraj Mučenika ve BI'a 4050 ödenecek.
Başvuranın ve başvuranın başvurusuyla onaylayan Belediye Başkanı Milan Bandić'in, o bölgedeki Hırvatların geri dönenlerine yardım edeceğine inanması ilginç.
Talepte, St George's Jurage şehitinin Derventa'nın bulunduğu yerdeki yaşam kalitesini iyileştirmeye, Hırvat halkının göç etmesini durdurmaya ve bu alanda hayatta kalmasını sağlamaya çalıştığını vurguladığı için, Zagreb Şehri yeniden yapılanma ve planlama maliyetlerini ortaklaşa finanse etme çağrısında bulunuyor.

Doboj İsa'nın Kutsanmış Kutsal Kilisesi'nin cemaati, Kutsal Bakire Meryem'in kilisesini ve çevresini süslemek için aynı miktarda olmalıdır ve böylece komşu devlet başkentinin belediye başkanı bir araya geldi.

Ayrıca cemaatin yeniden inşasının Hırvatların bu alanda hayatta kalmasına yardımcı olacağını belirtti.